Kryptoměny - snadno, pohodlně a bezpečně!
(+420) 777 439 677

Jak zdanit kryptoměny a kdy není zisk třeba zdanit vůbec

Kryptoměny se staly jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti finančního světa. Jejich popularita roste závratným tempem a s nimi roste i důležitost otázky zdanění. Mnoho lidí se ptá, jaké jsou povinnosti spojené s daněním kryptoměn a jak postupovat správně. V následujícím článku se podíváme na základní informace o tom, jak zdanit kryptoměny a zisk, který vám generují.

Než se pustíme do toho, jak zdanit kryptoměny, začněme nejdříve tím že si vyjasníme, kdo vlastně musí kryptoměny danit. Zde se zdanění dělí do různých kategorií v závislosti na zaměstnání a zemi, ve které žijete.

Další často kladenou otázkou je, jak zdanit kryptoměny i po letech držení a zda je to vůbec nutné.

  • Pokud jste zaměstnanec, daní se pouze příjem z kryptoměn nad určitou hranicí. V České republice je tato hranice stanovena na 6 000 korun, zatímco na Slovensku je to 15 000 korun. Pokud váš příjem z kryptoměn nepřesáhne tuto hranici, není třeba podávat daňové přiznání.
  • Pokud jste nezaměstnaný, daní se také pouze příjem nad určitou hranicí. V České republice je tato hranice 15 000 korun, zatímco na Slovensku je stejná jako pro zaměstnance, tedy 6 000 korun. Nezletilé osoby musí podávat daňové přiznání prostřednictvím svých rodičů. Pokud mají rodiče pravidelný příjem, hranice pro podání daňového přiznání je 6 000 korun, v opačném případě je to 15 000 korun.

Je důležité si uvědomit, že se nejedná o zdanění zisku, ale o zdanění příjmu. Pokud celkový objem příjmů z kryptoměn přesáhne stanovenou hranici, je třeba podat daňové přiznání. Pokud však váš příjem nepřesáhl tuto hranici, není třeba se zdanění kryptoměn vůbec zabývat.

Jak zdanit kryptoměny po letech držení?

Další důležitou otázkou je, zda je třeba zdanit kryptoměny i po třech letech držení. Na rozdíl od akcií, které jsou osvobozeny od daně po třech letech držení, se toto osvobození na kryptoměny nevztahuje.

Kryptoměny jsou považovány za movitý majetek, a proto se na ně vztahují běžná pravidla zdanění. Platí to jak v České republice, tak na Slovensku.

Co tedy musíte danit v případě kryptoměn?
Základní pravidlo je, že je třeba zdanit každou konverzi kryptoměny na peníze nebo na jiný majetek. To znamená, že nejenže musíte deklarovat každý nákup zboží za kryptoměny, například při nákupu v internetovém obchodě, ale také musíte zdanit jakoukoli směnu mezi kryptoměnami, která přináší zisk.

Mezi další příjmy, které je třeba zdanit, patří i příjmy z tzv. stakingu a airdropů. Je důležité si uvědomit, že veškeré tyto transakce a příjmy je třeba správně evidovat a mít dostupné podklady pro případ kontroly.

Jak postupovat při zdanění kryptoměn

Při zdanění kryptoměn je třeba uvést veškeré relevantní informace ve vašem daňovém přiznání. To zahrnuje výpisy z burz, které dokládají veškeré směny kryptoměn, nákupy za kryptoměny a další příjmy. Tyto dokumenty budou sloužit jako důkaz pro správnost a transparentnost vašeho zdanění.

Co se týče daňové sazby, záleží na zemi, ve které žijete. V České republice je sazba daně stanovena na 15 % zisku z každé směny nebo prodeje kryptoměn. Od roku 2021 platí navíc daňová progrese, která znamená, že sazba daně se zvyšuje na 23 % pro příjmy přesahující 48násobek průměrné mzdy. Na Slovensku jsou daně z kryptoměn vyšší a složitější na výpočet.

Je také možné, že se při zdanění kryptoměn v praxi využívá zjednodušený postup, kdy stačí uvést sumy, které přišly z bankovního účtu a vrátily se zpět do kryptoměn. Nicméně tato praxe není oficiálně vyžadována, a proto se může vyskytnout určitá nejistota a problémy při případné kontrole.

Je důležité si uvědomit, že nedodržení povinnosti zdanění kryptoměn může mít vážné následky. Finanční úřady mají stále větší zájem o monitorování a vymáhání daní z kryptoměn, a proto je důležité jednat v souladu se zákony a řádně podávat daňová přiznání.
Celý proces a související postupy jak zdanit kryptoměny a z nich plynoucí zisk není nic těžkého ani komplikovaného. Proto doporučujeme tuto povinnost nezanedbávat.

Je proto důležité být v obraze a konzultovat zdanění s odborníky, kteří vám pomohou s výpočty a správným postupem při zdanění vašich příjmů z kryptoměn.

Závěrem je třeba zdůraznit, že zdanění kryptoměn je komplexním tématem a vyžaduje důkladné porozumění pravidel a přesné dodržování povinností.

Pokud vlastníte kryptoměny nebo s nimi obchodujete, je důležité se seznámit s platnými zákony ve vaší zemi a zajistit si správnou evidenci a dokumentaci pro zdanění vašich příjmů.

Jak zdanit kryptoměny, které jsou darovány?

Je také důležité vědět jak zdanit kryptoměny které se rozhodnete darovat. V případě darování kryptoměn v České republice nevzniká daňová povinnost pro dárce ani pro obdarovaného. Pokud obdarovaný později prodá darované kryptoměny, bude muset zdanit pouze rozdíl mezi hodnotou při přijetí daru a aktuální hodnotou. V daňovém přiznání obdarovaný uvede pouze tento rozdíl cen. Je důležité dodržet podmínky darování, jako je příbuzenský vztah nebo manželství, a zamezit vrácení peněz zpět k darujícímu.

Na Slovensku je způsob, jak zdanit kryptoměny které byly darovány, zcela odlišný. Při darování kryptoměn vzniká daňová povinnost pro obdarovaného. Pokud obdarovaný později prodá darované kryptoměny, bude muset zdanit celou hodnotu daru jako příjem. To platí, pokud obdarovaný není podnikatelem. Zdanění se týká celé částky příjmu z daru. Je důležité si to uvědomit při darování kryptoměn na Slovensku a konzultovat situaci s odpovídajícími finančními a daňovými poradci.

Tento článek neslouží jako rada či doporučení. Vždy vaše konkrétní kroky konzultujte s finančním poradcem.

  • Jak zdanit kryptoměny v závislosti na délce jejich vlastnění?
  • Jaké jsou povinnosti v souvislosti s daněním kryptoměn?
  • Povinnosti v souvislosti s daněním kryptoměn se liší v závislosti na zemi. Obecně platí, že je třeba dodržovat daňové předpisy ve své jurisdikci a zdanit příjmy z kryptoměnových transakcí.
  • Jaký je rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým držením kryptoměn v kontextu zdanění?
  • Rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým držením kryptoměn se týká doby držení. Většina zemí rozlišuje mezi krátkodobými a dlouhodobými kapitálovými příjmy. Dlouhodobé držení obvykle znamená držení kryptoměn déle než rok a může mít vliv na výši daně, kterou je třeba zaplatit.
  • Jak se daní ztráty z obchodování s kryptoměnami?
  • Možnost zdanit ztráty z obchodování s kryptoměnami se liší v závislosti na zemi. V některých případech můžete kompenzovat ztráty z předešlých transakcí proti ziskům, což může snížit výši daně. Je ale důležité konzultovat tuto situaci s daňovým poradcem.

Postup, jak zdanit kryptoměny a z nich plynoucí zisky není nic složitého - nezanedbávejte to

Zdanění kryptoměn a z nich plynoucích zisků je důležitou, avšak často komplexní povinností, která se sice na první pohled může zdát komplikovaná, ale určitě to zvládnete. I po letech držení je nezbytné pečlivě evidovat veškeré transakce a příjmy a dodržovat zákony a pravidla platící v České republice. Spolupráce s daňovými poradci, kteří mají přehled o aktuálních předpisech a zákonech vám může ušetřit spoustu času, který můžete věnovat obchodování. Díky daňové optimalizaci, kterou mají poradci v malíku, můžete ve finále ještě něco málo ušetřit.

Připojte se k našim spokojeným zákazníkům Poslední realizované obchody
Prodej
0,1554 BTC 20.6.24
Prodej
0,1652 BTC 20.6.24
Prodej
0,0149 BTC 20.6.24
Prodej
0,1251 BTC 19.6.24
CHCI TÉŽ INVESTOVAT NEBO PRODAT

Zaujala Vás naše nabídka a rádi byste investovali do kryptoměn a nebo již kryptoměny vlastníte a rozhodli jste se je prodat a získat tak finanční prostředky? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedené kontakty a nebo využijte formuláře výše.